Gävle

Muddringen i Gävle Hamn oroar kustbor

1:50 min

Den omfattande muddringen av inseglingsrännan till Gävle hamn har lett till oroliga frågor bland kustborna. Det säger Hasse Holmgren på Eskön som hemifrån bryggkanten hela tiden kan se muddringsfartyg dumpa sediment.

Sediment är uppgrävt bottenmaterial, i en djuphåla i Yttre fjärden. Det borde rimligen ge negativa miljökonsekvenser, tycker Hasse Holmgren:

– Alla tungmetaller som ligger i bottensegmentet måste ju frigöras om man börjar gräva, och eftersom man rör upp slammet i infre fjärden som då spolas utåt och en båt dumpar massor, så man får en väldans effekt på spridningen av slammet.

Och visst har Hasse Holmgren delvis fog för sin oro. Det säger Gävle hamns miljöchef Linda Astner.

– Han har helt rätt i att det ligger en hel del förorenade sediment på botten, i första hand tungmetaller.

Hur orolig ska han vara?

– Jag tycker inte han ska vara orolig, sedimenten som ligger på botten är väldigt lösa och de rör sig redan i dagsläget upp i vattenmassan, men det är inget som påverkar vår hälsa, säger Linda Astner.

Men det är inte bara den egna hälsan, utan effekterna på växt och djurlivet i Gävlebukten som Hasse Holmgren tänker på. Hela ekosystemet borde ju påverkas om fisken får i sig mer tungmetaller och miljögifter, resonerar han:

– Det är det minsta man kan säga, det är även fågelliv, havsörnar och så, som har sin föda i havet och de har varit utrotningshotade länge och ska vi ta en till sådan sväng?

Men Linda Astner vill lugna. Det översta, mest giftiga halvmetertjocka sedimentlagret i inseglingsrännan tas om hand med en miljöskopa som minimerar spillet. Sedan förs det i land och gjuts in som fundament till nya kajer i Gävle hamn.

– Vi bygger nya kajer och därmed stabiliserar vi också dessa föroreningarna i muddermassorna, så att de inte blir tillgängliga för biomiljön, säger

Mudderprojektet rensar upp menar du, och gör en miljöinsats?

– Ja, det skulle jag vilja säga att i förlängningen blir det även en miljöförbättring, säger Linda Astner.