Sex trendiga galenskaper med ett egenutvecklat publiceringssystem

Trender kommer och går. Det brukar sägas att, om man bara håller fast vid en klädstil så kommer man efter en tid, som hopplöst omodern, snart att uppfattas som trendig igen. 

Trender kommer och går även inom webbutveckling. En trend som nu är på väg, är att överge stora färdiga publiceringssystem och att i stället utveckla sina egna system. För några år sedan ansågs vi mossiga eller rent av galna som utvecklade vårt eget system Isidor. Men när vi utvecklade Isidor för mer än tio år sedan så var det trendigt att bygga eget. 

Så nu när vi är trendiga igen, vill jag gärna passa på att berätta lite mer om Isidor och lista sex trendiga galenskaper som vi lärt oss när vi utvecklat ett eget publiceringssystem.

Vi har alltså haft ett och samma system för webben i mer än elva år. Detta i en bransch som rör sig otroligt fort. Vi har hållit ut och tittat storögt på våra kollegor som kämpat och bytt från system till system. I bland har vi känt oss galna som halkat efter i utvecklingen, och ibland har vi känt oss glada som undvikit dödsmarcher och havererade implementationsprojekt som vi sett andra drabbas av.

Vi har alltid försökt att ha fokus på att leverera största möjliga värde för publiken och redaktörerna. Isidor är bara ett verktyg som skall stödja verksamheten.

Vi har lärt oss mycket de här åren med Isidor. Några saker är positiva och trendiga, kanske just de faktorerna som driver trenden tillbaka mot egenutveckling. Andra saker är negativa, på gränsen till galna, och som vi hade kunnat slippa om vi i stället hade upphandlat ett standardsystem. 

Trendiga

Med ett egenutvecklat system är det lätt att arbeta agilt. Vi utvecklar sverigesradio.se med testdriven utveckling enligt agila principer. Vi har haft friheten att självständigt kunna utveckla vårt arbetssätt, då vi inte varit beroende av ett trögrörligt standardsystem.

Det är enklare att bygga ett eget verksamhetsnära CMS än att anpassa en generell produkt. I en radiosajt så står programmen och metadata i centrum. Det är enkelt att skapa ett webbformulär med några textredigeringsfält som är kopplade mot övriga verksamhetssystem. 

Om man bygger eget så får man mer tid till verksamheten, då man inte behöver genomföra utredningar och upphandlingar. I stället för att genomföra förstudier och ta fram kravspecifikationer så kan teamet som jobbar med sajten fatta löpande beslut varje dag.

...Galenskaper

Vid ett byte av system så städas det gamla ut. Vi har fortfarande kvar en del riktigt gamla system i drift och vi har säkert kvar gamla tankesätt i hela organisationen som vi skulle må bra av att släppa ibland. Ett byte av system är en renande process. 

Ett system som inte omprövas missar möjligheter. Isidor har flugit lite under den interna radarn på Sveriges Radio. Om funktionen i stället hade upphandlats en, eller flera gånger, under den senaste tioårs perioden så hade kanske kravspecifikationsarbetet upptäckt samordningsvinster och förbättringspotentialer i Isidor, och i kringliggande integrationssystem.

Tungt ansvar att följa teknikutvecklingen. Under de här dryga tio åren har vi varit tvugna att skriva om systemet vid ett par tillfällen för att kunna arbeta med moderna verktyg. Vi har även haft perioder med stabilitetsproblem.

I framtiden ser ett publiceringssystem annorlunda ut

Framöver så ser vi att kraven på ett publiceringssystem för webben förändras dramatiskt. Vi har inga planer på att fira tjugoårs jubileum med Isidor. Isidor i dess nuvarande form är på väg bort.

Systemet äts upp från två håll. Redaktörernas behov av Isidor minskar då Sveriges Radio förbättrar övriga produktionsverktyg. Framöver kommer programtexter och metadata, i högre grad, skrivas in i systemen som producerar radio. Då behövs inte separata webbtexter.

Publikens behov av en klassisk monolitisk webb minskar med ny teknik. Vi ersätter mer och mer av våra egenutvecklade funktioner med billiga och inhyrda molntjänster. Isidor kan renodlas och skalas ner.

Det känns bra att planera Isidors nedgång och fall, just nu, när Isidor för en gångs skull är trendigt. 

Jacob Hamacher
Utvecklingschef
Digitala medier