Greenpeace kommer till Kalmar

På tisdag kommer miljöorganisationen Greenpeace till Kalmar. De kommer att vara i stan i tre dagar i samband med att kommunen ska ha ett samråd om sin avfallshantering. Greenpeace är kritisk till att Kalmar kommun planerar som en av 20 kommuner i landet att bygga ut kapaciteten för sopförbränningen. Greenpeace anser denna utbyggnad är mycket dålig för miljön och hälsan. I och med besöket vill de ge boende i Kalmar en möjlighet att protestera mot planerna.