Östergötland

Minister: mer pengar till sanering

1:21 min

Kommunerna bör få mer statliga pengar för att sanera förorenad industrimark där det ska byggas bostäder. Det anser civil- och bostadsminister Stefan Attefall som igår besökte Statens geotekniska institut SGI i Linköping.

– Vi bygger alltmer city-nära där man inte alltid vet vad som finns i marken, konstaterar Stefan Attefall.

Detta måste förstås undersökas och det till alltmer ökade kostnader. Stefan Attefall konstaterar att staten idag skjuter till en del men att man får diskutera vem som ska betala i framtiden:

– Vi måste fördela konstnaden bättre, i takt med att vi bygger mera så räcker inte pengarna och det får vi ta med i budgetarbetet. Personligen tycker jag vi måste sträva efter att öka de statliga insatserna, säger Stefan Attefall.

Attefalls besök på SGI handlade också om den utredning institutet gjort för regeringens räkning om risken för lerskred i Göta älvområdet till följd av klimatförändringar med högre vattenflöden.

I våras lämnade institutet in sin utredning till regeringen om risker för bland annat skred i Göta älvdalen. Resultatet från den utredningen, som lämnades till regeringen i våras och där nya metoder tagits fram, den ska SGI nu sprida över landet, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.