Teknikföretagen spår ökning av varsel

1:22 min

Lågkonjunkturen fördjupas och antalet varsel inom industrin väntas öka framöver. Den dystra prognosen presenterades i dag av Teknikföretagen.

Anders Rune är chefekonom på Teknikföretagen.

– Det här har vi sett en längre tid när det gäller fallande orderingång. Det innebär att produktionen faller. Vi ser nu att den faller i en ökad takt under hösten, och vi ser också dessvärre att företagen måste anpassa sina personalstyrker, så nu börjar också nedgången av anställda, säger han.

Teknikföretagen med över 3 000 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter runt 300 000 anställda ser dystert på framtiden. Produktionen väntas minska med 3 procent i år och nästa år.

I år väntas dessutom antalet anställda minska med 2 procent och nästa år med hela 4 procent. Förvandlat i antal anställda innebär det 6000 jobb i år och 12 000 nästa år.

– Hittills är det framför allt jobb som är relaterat till produktionen. Det är produktionen som minskar, och då minskar man i första hand produktionspersonalen.

– Vi räknar med att det är betydligt fler tjänstemän som kommer att påverkas av personalneddragningar under 2013.

Det är framför allt problemen i Europa som gör att produktionen väntas minska. Värst är situationen för underleverantörer till bilindustrin, och Anders Rune befarar att det kan dröja innan det vänder.

– Det är klart att det kommer att bottna någon gång och det kommer att vända upp någon gång. Men vår bedömning är att det här blir en lång och utdragen lågkonjunktur. Det kommer att dröja innan vi får en stark tillväxt igen, tror vi dessvärre, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.