FISKE

Vänerlaxens framtid oviss när regeringen sparar pengar

4:53 min

Regeringen skär ner en tredjedel av budgeten för satsningar på havs-och vattenmiljö inför nästa år. 235 miljoner kronor mindre än vad som satsas under 2012.

Björn Risinger, som är generaldirektör för Myndigheten för hav och vatten, vill inte säga på vilket sätt de minskade anslagen från regeringen kan komma att påverka olika fiskevårdsinsatser fram över.

– Det vågar jag inte svara på i detalj. Vi kommer sannolikt fördela mindre pengar till de olika länsstyrelserna, sedan får de i sin tur fördela de pengarna.

Många inom branschen är i dag oroliga, för vilka effekter de här nedskärningarna kommer få. Vad känner du inför den oron?

– Jag förstår det. Det är klart att läget hade varit annorlunda om vi hade fått mer pengar, säger generaldirektör Björn Risinger.

Det blir alltså Länsstyrelserna som får den otacksamma uppgiften att välja bort fiskevårdsinsatser nästa år, eftersom de får betydligt mindre pengar att röra sig med.

Unik fisk
Vänern har en av världens få kvarvarande bestånd av insjölevande lax. Fisk som varit viktig för fisket i många, många år. Men exploatering sedan 1800-talet av laxens lek- och uppväxtområden i vattendrag har kraftigt försämrat förutsättningarna. Större delen av de ursprungliga laxfiskstammarna är därför idag utdöda. Det finns fortfarande vild produktion av lax och öring i Klar- och Gullspångsälvarna men de kvarvarande stammarna är mycket svaga.

Fiskevårdsinsatser i form av smoltutsättningar, alltså plantering av smålax, har varit nödvändigt för en livaktig laxpopulation. Yrkesfiskaren Conny Karlsson känner en viss oro huruvida de utsättningarna kommer fortsätta som tidigare.

– Visst känner jag det! Men jag hoppas att vi får pengar till utsättningar, och att smolten kommer hålla bra kvalitet. Vi måste ha en framtid för vårt laxfiske, det är självklart.

Forskare befarar nedskärningarnas effekter
Johnny Norrgård, doktorand vid Karlstad universitet, som bland annat studerat laxens vandring i Klarälven. Han tycker regeringens nedskärningar är olyckliga.

– De ger en väldigt dålig känsla i magen. Det kommer dessutom väldigt olägligt. Man riskerar att den datainsamling vi byggt upp, får en lägre nivå. Att vi inte får samma tilltro till våra data.

Norrgård menar att man riskerar få sämre underlag för att veta hur mycket fisk det faktiskt finns. Det som utgör grunden för de fiskevårdsinsatser som behöver göras.

– Inom branschen märker jag en uppgivenhet. Internationella forskare häpnar över att Sverige, som har högt anseende i forskningsvärlden på området, tar steg efter steg tillbaka, säger Johnny Norrgård.