Elbolagens miljardvinst upprör Villaägarna

2:11 min

Svenska elbolag har tjänat mer än 60 miljarder kronor de senaste åren på grund av att EU:s utsläppsmarknad drivit upp elpriserna, visar en rapport beställd av Villaägarnas Riksförbund. Svenska konsumenter får betala mer, trots att bolagen slipper betala för utsläppsrätter för el från vattenkraft och kärnkraft.

Joacim Olsson, som är vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund är inte nöjd med det som kommit fram i rapporten.

– Ja det är upprörande. För att hela systemet handlar egentligen om att vi konsumenter betalar för utsläppsrätter som inte finns. Vilket innebär att elproducenterna får mer betalt för vattenkraften och kärnkraften därför att utsläppsrätten på kolkraften sätter priset, säger han.

Tanken med EU:s utsläppsmarknad är att göra det dyrt att släppa ut växthusgaser så att det blir mer lönsamt för industrier att satsa på klimatvänligare alternativ. Men kritiker menar att systemet fått oönskade konsekvenser.

Villaägarnas Riksförbund lät därför konsultföretaget Sweco räkna på hur mycket den svenska kraftindustrin tjänat på EU:s utsläppshandel sedan starten 2005 fram till mitten av 2011.

Priset på den nordiska elbörsen sätts med automatik av det högsta budet per timme och det handlar då ofta om kolkraft, och all annan el blir alltså lika dyr.

Extra kostnaden för elproduktion som krävt utsläppsrätter till exempel kolkraft, gynnar bolagen med el som inte behöver betala för klimatutsläpp, till exempel kärnkraft och vattenkraft som ändå får pristillägget.

Utsläppsrätterna har genom åren pendlat mellan 60 och 300 kronor per ton koldioxid. Det här innebär enligt Villaägarnas nya rapport att svenska elkonsumenter betalat 61,5 miljarder kronor sedan 2005 i extravinster till energijättarna.

Villaägarnas vice förbundsdirektör Joacim Olsson tycker att det är dags för en omfördelning från elbolagen till hushållens plånböcker.

– Vi tycker att man ska föra åter en del av de pengarna via en skatteväxling där man sänker elskatten på konsumenterna och höjder det på kraftproducenternas anläggningar som får den här vinsten.

Men på elbolaget EON anser de inte att skatteväxlingsförslaget är rimligt

– Jag tycker nog att det är lite konstigt att man vill lägga ytterligare skattepålagor på den elproduktion som faktiskt är klimatneutral och utsläppsfri. Det sänder konstiga signaler för framtiden. Mycket av våra pengar investerar vi ju i fortsatt svensk klimatneutral elproduktion, säger EON:s kommunikationschef Roger Strandahl.