Enköping kan få aktivitetshus

Ett aktivitetshus i Enköping ser nu ut att kunna bli verklighet, efter att kommunen undanröjt flera hinder som tidigare stoppat planerna. Aktivietshuset är tänkt att inrymmas i hamnverken och kommer att innehålla föreningslokaler, studieförbund, kyrka med mera.
Om planerna går i lås kan aktivitetshuset öppna i början av sommaren, skriver Enköpingsposten.