Avslår överklagan om bygglov

Även regeringen har nu avslagit ett överklagande av bygglovet till informationscentret på Fårö.
Det är två privatpersoner som överklagat bygglovet. Orsaken är att de själva sökte bygglov 1994 för att få bygga ett hus i närheten av den plats där informationscentret står idag. Den ansökan avslogs, med motiveringen att avloppet redan utnyttjades maximalt. Men det var inget hinder när Fårö Framtid sökte - och fick - bygglov för informationscentret. De överklagande privatpersonerna vill därför att bygglovet för informationscentret upphävs. Men regeringen avslår alltså deras överklagan.