Dålig uppföljning orsak till kunskapsklyftor

1:47 min

Fler än var fjärde elev i Göteborgs grundskolor når inte kunskapskraven i alla ämnen.

– Vi måste bli bättre på se vad våra resurser går till, säger Robert Hammarstrand (S).

Skolinspektionens granskning visar att i Örgryte Härlanda klarar 86% av 9-klassarna målen medan bara 40% i Östra Göteborg klarar målen. 

Men även inom stadsdelarna kan det vara stora skillnader mellan skolor. En utveckling som skolinspektionen kräver att Göteboreg vänder på.

– Det som oroar mig allra mest är de kunskapsklyftor vi har, både här och nationellt. Vi försöker fördela resurserna efter behov för att balansera ut det här problemet, säger Robert Hammarstrand som är kommunalråd med ansvar för skolorna i Göteborgs kommun.

Kommunen har börjat jobba med problemen men inte nått fram ännu. Bland annat har man infört ett nytt system där riktat expertstöd ska hjälpa skolor att få bukt med olika problem. För resurser finns, menar Robert Hammarstrand, men de kanske inte används på rätt sätt.

– Vi måste bli mycket bättre på att följa upp vad vi gör med de resurser vi delar ut. 

Skolinspektionens granskning visar dock att trots bristerna är de flesta eleverna ändå nöjda och stolta över sin skola. 

– Lärarna är bra och bra kamratskap, säger en elev på Lindholmen.

– Det sämsta är att lärarna planerar dåligt och typ skiter i en, säger vännen som står bredvid.

Anton Almqvist
anton.almqvist@sr.se