Stängningshot mot Visbyflyget

Hotet att Visby flygplats måste stängas på nätterna står kvar. Luftfartsverket kommer inte att kunna ha öppet om det inte finns någon intressent som betalar kostnaderna för denna tjänst, i likhet med vad som gäller för andra flygplatser, enligt Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke.
Tidigare har landshövding Lillemor Arvidsson och kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom påpekat att det är viktigt av beredskapsskäl att flygplatsen är öppen dygnet runt. Hans Rekke anser att det är glädjande att gotländska myndigheter och andra aktivt engagerar sig för Visby flygplats. Men nuvarande flygbolag klarar inte att betala de avgifter som skulle behövas och trafikutvecklingen inom flyget har påverkat Luftfartsverkets ekonomi avsevärt. En åtgärd är att stänga på nätterna om inte någon annan intressent är med och betalar kostnaderna. Luftfartsverket vill nu diskutera med länsstyrelsen och andra för att försöka hitta en lösning.