Sunne kommun tar över skola

Nu är avtalet mellan Sunne kommun och landstinget om Södra Viken klart.
Sunne kommun, som tar över naturbruksgymnasiet nästa sommar och 49 år framåt enligt avtalet, får köpa fastigheterna av landstinget för 3,7 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än landstingets bokförda värde. Kommunalrådet i Sunne, Karl-Johan Adolfsson, hade helst sett ett ännu lägre pris eftersom fastighetsunderhållet är eftersatt, men han konstaterar i ett pressmeddelande att landstinget inte kunde gå lägre. All personal som är anställd på skolan ska i god tid före övergångsdagen erbjudas anställning vid Sunne kommun. Elever som är antagna på skolan förs också över till kommunen. Sunne kommun har för avsikt att utveckla Södra Viken, genom att erbjuda näringslivet vidareutbildning inom transportsektorn och i skogen.