Obama försöker få till samarbete

2:22 min

President Obama har återvänt till Washington från hemstaden Chicago där han firade sin stora valseger. Och han har direkt börjat arbeta på att försöka förverkliga ett av de löften han förde fram i sitt segertal, att få till stånd ett samarbete över partigränserna. Svaret från republikanerna är splittrat.

Budgetunderskottet, skatter och energipolitiken var tre områden som Obama sade att han ville ha breda uppgörelser om, inkluderande både demokrater och republikaner.

De senaste två åren, framförallt, har det politiska livet i kongressen varit paralyserat med resultat att inga viktiga beslut har kunnat fattas. En av de första sakerna Obama gjorde efter valsegern var att ringa till de två ledande republikanerna i kongressen. John Boehner är talman i representanthuset där republikanerna är i fortsatt majoritet också efter valet i tisdags. Han verkade vagt positiv till att samarbeta med presidenten.

– Om valresultatet har givit något mandat så är det att vi måste hitta vägar att samarbeta, sade John Boehner efter samtalet.

Den republikanske minoritetsledaren i senaten däremot, Mitch McConnell, som Obama också talade med, verkade mycket mer avvisande.

– Väljarna har inte givit sitt godkännande till alla misslyckanden under Obamas fyra första år vid makten, sade han, och på honom lät det som om Obama måste anpassa sin politik till vad som är acceptabelt för republikanerna.

Den stora stötestenen är alltjämt skattefrågan, Obama vill ha skattehöjningar för de allra rikaste och han anser att valutslaget har givit honom mandat för det. Republikanerna är fortfarande benhårda motståndare till det, också Boehner.

Det är förstås inte ovanligt att politiker börjar tala om samarbete efter en bitter valrörelse men ofta rinner det sedan ut i sanden, det återstår att se hur det blir i USA.

Samtidigt står de amerikanska politikerna med ryggen mot väggen. Om de inte kan enas om några nya stora tag så kommer det att genomföras kraftiga skattehöjningar i USA vid årsskiftet - parat med mycket omfattande automatiska nerskärningar i statsutgifterna. Det i kombination skulle i ett slag kasta ner USA i en djup lågkonjunktur - så politikernas ansvar för att komma överens är stort.