RAAVRJOHKE/ Rönnbäcken

Fortsatta protester mot Tärnagruva

För drygt en månad sedan fick företaget Nickel Mountains tillstånd för en tredje gruva utanför Tärnaby.
Protesterna har inte låtit vänta på sig. Nu har ett flertal överklagningar kommit in.

Nickel mountains har planer på att öppna tre nickelgruvor ett par mil söder om Tärnaby: på Sundsberget, Rönnbäcknäset och Vinberget.

Alla tre planerade gruvor ligger i direkt anslutning till Gardiken-magasinet, som avvattnar Umeälven.

På sin hemsida beskriver företaget de planerade gruvorna så här:

"Om projektet förverkligas blir Rönnbäcksgruvan Sveriges första och enda nickelgruva sedan andra världskriget. Investeringskostnaden uppskattas nu till 13 miljarder kronor över gruvans livslängd. Projektet skulle leda till att ca 550 personer direktanställs vid gruvan och anrikningsverket samt ytterliggare ca 220 indirekta arbetstillfällen."

Gruvområdet skulle således bestå av tre dagbrott, ett industriområdet med anläggningar för malmbehandling; krossverk, malmlager och anrikningsverk. Inom gruvområdet ska även rymmas gråbergsupplag och ett sand- och klarningsmagasin för gruvavfall.

Nätverket stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen hävdar att hela gruvområdet blir lika stort som hela Umeå stad.

Malmen ska därefter via tunga lastbilstransporter via Tärnaby och Hemavan ner till norska kusten för vidare färd till kunderna.

Nickel Mountains har av Bergsstaten fått bearbetningskoncession i 25 år för alla tre gruvor - men alla tre besluten är överklagade och en lång juridisk process väntar innan den första salvan kan skjutas.

De två första tillstånden som beviljats berör Vinberget och Rönnbäcknäset - men efter att Vapstens sameby överklagat dessa tillstånd har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat skicka tillbaka ärendet för ny prövning. (se separat artikel)

Den första oktober gav så Bergsstaten även bearbetningskoncession till gruvbrytning på Sundsberget - men även detta tillstånd har överklagats.

Sammlanlagt elva överklagningar och skrivelser har kommit in från privatpersoner, föreningar och nätverk.

Joesjö bys samfällighetsförening, som äger marken vid Sundsberget, skriver i en inlaga att deras äganderätt till marken har blivit helt förbisedd och området som är avsett för skogsbruk, jakt och fiske kommer att försvinna.

Föreningen har dock inte tagit ställning till en gruvetablering.

Vaapsten sijte är en annan förening som överklagar bearbetingskoncessionen. Föreningen företräder 130 samer i Tärnaområdet med ursprung i Vapstens sameby som hävdar en upparbetat samisk rätt till samma områden som nuvarande Vapstens sameby förfogar över.

I sin överklagan avvisar Vaapsten sijte helt och hållet en gruva i området, men föreningen kräver också att regeringen erkänner Vaapsten sijte som en legitim part i frågan på samma nivå som Vapstens sameby.

Vaapsten sijte har ytterligare 12 punkter som man åberopar i sin överklagan.

Nätverket stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen har också överklagat Bergsstatens beslut. Nätverket betonar framförallt i sin överklagan miljöriskerna med en gruva i området.

Men Nätverket poängterar också att ett gruvprojekt i området strider mot ett flertal internationella konventioner, såväl när det gäller mänskliga rättigheter som urfolksrättigheter.

Vapstens sameby överklagar också men ber att få återkomma med grunderna till sin överklagan senare.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio