Ekonomisk strid i Landstinget

Efter att Landstingsstyrelsen riskerar att inte beviljas ansvarsfrihet så bemöter idag det moderata finanslandstingsrådet Ralph Ledel kritiken.
Han menar att frågan inte fått en tillräckligt seriös genomgång och att de revisorer som inte vill rekomendera ansvarsfrihet agerar partipolitiskt. Ralph Ledel hänvisar även till Landstingets jurister som menar att det är möjligt att under en period driva verksamheten med underskott. Fyra av de sex revisorerna har rekomenderat att ansvarsfrihet inte ska beviljas då landstingets undeskott fortsätter att växa och uppgick föregående år till drygt 2 miljarder kronor.