Amerikanska valet får hård kritik från OSSE

1:26 min

Det amerikanska presidentvalet genomfördes i stort sett professionellt och i enlighet med demokratiska principer.

Men valobservatörerna från OSSE, Europeiska säkerhets och samarbetsorganisationen har ändå allvarlig kritik mot valprocessen. Framförallt att så många inte fick rösta alls.

– Vi fann flera oroande faktorer i vår första utvärdering, såsom väljarrätten, att inte alla som hade rätt att rösta fick det, kampanjfinansieringen och att inte valobservatörer släpptes in i vissa delstater, säger Thomas Rymer, talesman för OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter.

USA är en av 56 medlemsstater i OSSE, europeiska organisationen för säkerhet och samarbete, och har skrivit under en rad internationella avtal om bland annat valövervakning.

Men åtta delstater nekade med stöd av lokala lagar observatörerna tillträde. I Texas hotades valövervakarna att gripas med stöd av den lokala lagen.

– Lagarna i de här delstaterna ligger inte i linje med USA:s internationella åtaganden att tillåta full insyn för observatörer, säger Thomas Rymer.

Det gör inte heller den amerikanska lagen att stänga ute alla som en gång dömts till fängelsestraff. De fick inte rösta.

Totalt 50 miljoner av 237 miljoner röstberättigade stängdes ute från valet på grund av brister i registreringen. Så många ställdes utanfö enligt OSSE:s uppskattning. Det handlar dels  om människor som flyttat och därför inte kunnat få en ny registrering och dels de som avtjänat fängelsestraff.

Brister fanns också med kraven på identitetskontroll vid vallokalerna. En del nekades rösta för att de inte hade rätt typ av ID-kort, men var registrerade i vallängden.