Nej till extraavgift på dagis

Luthagens kommundel i Uppsala får inte ta ut en extra avgift för att de serverar frukost och mellanmål på förkolorna. Det menar både skolverkets och kommunens jurister, som nu har tittat på frågan.
För att spara pengar ville Luthagens komnmundelsnämnd i Uppsala börja ta betalt för frukost och mellanmål på förskolan. Fem kronor för varje måltid skulle öka intäkterna med över en miljon kronor på ett år. Men både kommunens och skolverkets jurister säger nu alltså att man inte får ta ut någon extra avgift utöver maxtaxans 1140 kronor i månaden. Kommunstyrelsen ska slutligt avgöra frågan i eftermiddag. Enligt kommunen är det här samma typ av fråga som när det gäller de privata förskolor som vill lägga på trehundra kronor i månaden i vad de kallar kvalitetssäkringsavgift. Som Upplandsnytt berättat tidigare menar kommunen att man inte får göra det heller - och de privata förskolorna och kommuens tjäsntemän ska träffas för att diskutera frågan.