landstinget

"Hyrläkarfirmorna har ansvaret"

2:30 min

I fredags sparkade Landstinget Gävleborg hyrläkaren Björn Munthe eftersom han hade misskött sitt jobb inom den psykiatriska öppenvården i Hudiksvall och Söderhamn och därtill misstänks ha ett drogberoende. Och Landstinget Gävleborg lägger skulden på felrykryteringen på de företag som hyr ut läkare.

Erna-Britt Nordström är tillförordnad chef för läkarna inom psykiatrin i Hälsingland:

-- Hyrläkarfirmorna har ansvar för vad de tillhandahåller. Det är där jag upplever att det har brustit, säger hon.

Landets högsta hyrläkarkostnader
Det är ingen hemlighet att Landstinget Gävleborg har landets högsta hyrläkarkostnader. Just nu arbetar 72 hyrläkare för att fylla läkarplatserna och totalt finns 53 hyrläkarföretag knuta till Landstinget Gävleborg.

Men hur kontrollerar då landstinget kvaliteten på de läkare som får jobb inom sjukvården här? Erna-Britt Nordström är tillförordnad chef för läkarna inom psykiatrin i Hälsingland och säger att Landstinget inte har tid att göra någon referenskoll.

– Nej, vi har inte de rutinerna. Det händer någon enstaka gång när vi tycker att det är tunt med referenser att vi får mer. Det har hänt att jag själv har ringt upp och frågat, säger hon.

Ansvar på företag
Istället läggs det stora ansvaret på det företag som respektive hyrläkare är anställd av. Företag som förstås gör allt för att hyra ut sin personal och lämnar referenser till Landstingets eget bemanningscentrum. Erna-Britt Nordström igen:

– Jag tror inte att den som är kritisk blir utsedd till att vara referent. Vi har ju aldrig fått några negativa referenser, säger hon.

Ingen egen faktagranskning
Och med det låter sig alltså Landstinget nöja, någon tid till egen faktagranskning finns det inte utrymme till. Och för Landstinget Gävleborg har det på två år lett till att två läkare blivit en riksangelägenhet på ett närmast skandallikande sätt.

2010 anställdes en dansk läkare som fällts för felbehandlingar i 29 fall i Norge och gett upphov till 13 miljoner i patientskadeförsäkringar. Kvinnan är alltjämt verksam i Landstinget Gävleborg.

Och så då den sedan i fredags sparkade specialisten i allmän psykiatri, Björn Munthe, som får gå eftersom han misskött sitt jobb inom den psykiatriska öppenvården i Hudiksvall och Söderhamn.

66-åringen som tidigare har förlorat sin läkarlegitimation både i Sverige och Norge, och att han skrivit ut mängder av narkotikaklassade tabletter till sig själv, utan att landstinget känt till det.

Kan det vara en av orsakerna till att det dyker upp en del läkare med den här bakgrunden.. att ingen annan vill ha dem, men att landstinget känner sig nödgade att anställa för att det fattas personal?

– Till en viss del..Vi har haft ont om läkare under en period och det har också göra med att vi har sparkat läkare som inte har fungerat hos oss, säger Erna-Britt Nordström som är tillförordnad chef för läkarna inom psykiatrin i Hälsingland.

P4 Gävleborg har sökt hyrläkaren Björn Munthe för en kommentar utan framgång.

Sparkad från hyrläkarföretaget också
Även Hyrläkarföretaget Ad Medicus har nu sparkat läkare Björn Munthe.

Ad Medicus har inte längre något förtroende för läkare Björn Munthe och företaget menar att de har kontrollerat läkaren före anställning.

Bo Jonsson är rekryterare på bemanningsföretaget och säger att exempelvis narkotikamissbruk kollas.

– Man mejlar dem och får svar och det har skett i det här fallet också. Och det svaret har vi vidarebefordrat till landstinget Gävleborg.

Så du tycker att ni från er sida har hanterat det på ett korrekt sätt?

– Absolut. Det är jättebeklagligt det som har hänt, men vi har levererat den information som vi har fått.

Men tycker du det är ok att det slinker igenom genom er...

– Nej, det är jättetråkigt! Absolut! Och vi har åtgärdat det genom att ta bort läkaren

Men hur ser du på att landstinget skyller på er för att han blev anställd?

– Det tycker jag är lite tråkigt..vi har jättebra samarbete med landstinget Gävleborg och levererar många läkare till dem och tyvärr har det blivit en plump i protokollet här med den här läkaren, men annars har vi ett bra förhållande med lanstinget Gävleborg, säger Bo Jonsson är rekryterare på bemanningsföretaget Ad Medicus.