Förre sökande till sommarkurser

Antalet sökande till högskolans sommarkurser har minskat kraftigt. Till sommarens 30 kurser söker 835 personer vilket är nästan en halvering jämföt med toppåret 1998 då 1 600 personer ville sommarplugga på högskolan.
Trots det har en del av sommarkurserna lockat betydligt fler sökande än det finns platser. Intresset är stort för bland annat filmvetenskap med Ingemar Bergman och en kurs om ''tecknade serier som historisk källa''. Många sökande tycks vilja rusta sig för att hamna i arbetsledande befattningar, för kursen i ledarskap - influerad av kunskap som byggts upp inom försvarsmakten har lockat hela 294 sökande till 40 platser.