Omfattande jordsanering i Bengtsfors

6 000 ton jord ska bort för att sanera det gamla industriområdet Sulfiten i Bengtsfors. Förhoppningsvis startar arbetet redan i höst. Torsdag kväll är det informationsmöte för de som bor i området.

Det var förra året som det avslöjades att det fanns bly och arsenik i det gamla industriområdet som revs på 70-talet.

Därefter blev det ett idylliskt villaområde vid strandkanten av sjön Lelången. När länsstyrelsen undersökte det gamla industriområdet upptäcktes det relativt stora fynd av bly och arsenik vid en provisorisk badplats.

Området ska saneras och det kommer kosta runt nio miljoner kronor och jorden ska grävas bort till 1,5 meters djup vilket kommer att bli 6 000 ton jord. Arbetet börjar i höst om upphandlingen av entreprenör blir godkänd.

Saneringen bekostas av statsbidrag och Sveriges geologiska undersökning (SGU) driver arbetet. Det sker tillsammans med Bengtsfors kommun och länsstyrelsen.

Den blyhaltiga jorden kommer antagligen att lagras på ett säkert ställe.

Undesökningarna av det gamla industriområdet kommer att fortsätta för att myndigheterna ska bli helt klara över hur föroreningarna ser ut.