Pengar till arbetslivsrehab

Idag beslutade regeringen att anslå 70 miljoner kr till pilotverksamheter i fem län, däribland Västmanlands, för att förnya den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Syftet är som vi tidigare rapporterat att korta sjukskrivningarna och ge sjukskrivna rehabilitering tidigare. Här i Västmanland kommer verksamheten att bedrivas i Västerås. De andra fyra länen är Blekinge, Norrbottens, Västra Götalands och Östergötlands län.