Oklart hur polis ska hantera utvisning av skolbarn

2:11 min

Barn från familjer som saknar uppehållstillstånd ska ha rätt att gå i skolan. Det har regeringen och Miljöpartiet enats om. Men det går emot regeringens mål att fler som har fått avslag på asylansökan ska lämna.

– Här finns det två samhällsintressen som jag uppfattar går emot varandra. De måste förenas på något sätt, men de kan lätt uppfattas som motstridiga intressen, säger Sören Clerton som är chef på centrala gränskontrollenheten på Rikspolisstyrelsen.

Alltså barnens rätt att gå i skolan utan att polisen ingriper mot att polisen måste se till att fler utvisas. Men att polisen skulle gå in i skolan och hämta barn som ska utvisas är inte troligt säger Sören Clerton.

Det sker i stort sett aldrig nu, trots att många av de här barnen redan nu går i skolan. Däremot kan han inte utesluta att barnen och familjerna trots allt kommer att kunna spåras av polisen, exempelvis efter tips om vilken väg ett barn tar till skolan:

– Om polisen får den här typen av information försöker polisen undvika att omhänderta barnet i skolan eller dess närhet. Då handlar det snarare om att försöka hitta bostaden till barnet och dess föräldrar, säger Sören Clerton.

Det är upplagt för gränsdragningsproblem anser Sören Clerton som ska se över de föreskrifter som styr hur polisen ska hantera utvisningsärenden. Men om det ska bli bindande riktlinjer eller bara rekommendationer för alla 21 polismyndigheter i landet kan han inte svara på nu.

Det är just den osäkerheten - hur enskilda poliser kommer att hantera den här sitationen  som väcker viss oro hos bland andra FARR, flyktinggruppernas riksråd. Michael Williams på FARR anser att alla poliser borde följa samma etiska riktlinjer. 

 – Skolan är ju fredat område men det är ju inte vägen till och från skolan. Man kanske kunde ha det som en etisk princip att inte ha det som en spaningsmodell, att använda barnet som en ledtråd för att hitta familjen, säger Michael Williams.

Rädda Barnen skulle vilja se ett lagstadgat förbud mot att polisen tar barn i skolan som ska utvisas.

Mikaela Hagan som är handläggare där betonar att polisen inte gör det generellt, men att ett förbud ändå skulle fylla en funktion.

 - Rädslan för polisen är så grundläggande. Det pratar barnen om hela tiden och därför är det så viktigt att man känner sig trygg, säger Mikaela Hagan.