Aborterade foster sprids i minneslund

4:33 min

Aborterade foster tas om hand på olika sätt. Det är nämligen olika, beroende på hur gammalt fostret är. Foster från v 12 kremeras och sprids i minneslund.

Amanda, som gjorde sin abort i v 16 tyckte, det var olustigt att få reda på.

Foster före v 12, som aborteras på sjukhus hanteras och bränns som annan vävnad som opererats bort och kallas riskavfall, medan äldre foster kremeras och sprids i minneslund. Föräldrar till äldre foster kan bestämma om andra omhändertaganden, säger Masoumeh Rezapour isfahani, chef på kvinnokliniken. Men annars följer man de här riktlinjerna från socialstyrelsen.

Lena Lennerhed, som är idéhistoriker och forskat om abort anser att det här visar att vi har problem med hur vi ska se på det aborterade fostret.