Möt Shora Esmailian

10 min

Jilo från Etiopien och Alia Bibi från Pakistan, två kvinnor från olika länder, men med gemensamma erfarenheter. De är båda fattiga, och de har båda tvingats fly undan naturkatastrofer som enligt forskare kan kopplas till den globala uppvärmningen. I boken "Ur Askan - om människor på flykt i en varmare värld", berättar Jilo och Alia Bibi och många fler om hur deras liv förändrats och försämrats när översvämningar eller torka tvingat dem att lämna sina hem. Författaren heter Shora Esmailian. Möt henne i Studio Ett.