Krismöte i Bengtsfors idag

I kommunhuset i Bengtsfors har det hållits krismöte idag. Kommunen, facket, företaget och arbetsförmedlingen bildar en samrådsgrupp för att diskutera hur situationen ska hanteras. Kommunen anser att företaget måste ta ett socialt ansvar för de anställda.
Idag får de anställda information av koncernens personalchef och imorgon startar MBL-förhandlingarna. Företagsledningen har beslutat ge de anställda 10 000 kronor i extra lönepåslag per månad fram tills fabriken slår igen. Detta för att produktionen ska kunna upprätthållas av plåtdetaljer till bilindustrin.