OMSORGEN LÄCKER PENGAR

Konsultutredning: Så kan Uddevallas socialnämnd spara 150 miljoner kronor

1:35 min

Upp till 150 miljoner kronor skulle kunna sparas om Uddevallas socialomsorg omstrukturerades, det visar en fristående konsultutredning som tvingats fram efter att nämnden i tre år spenderat mer pengar än vad man har. DISKUTERA: Vad tycker du?

Socialnämnden uppskattar i en egen prognos att man kommer gå back 51 miljoner under 2012. Verksamheten har i dagarna presenterat ett eget sparförslag för att få ihop underskottet. Men de tre årens ekonomiska bakslag har tvingat kommunstyrelsen att tillsätta en utredning. Två tidigare socialchefer har gått igenom verksamheten och presenterar nu sina resultat i en rapport.

Trots att ansvaret för vård i livets slutskede ligger på landstingen har Uddevalla kommun en enhet för detta som kostar 3-4 miljoner kronor per år.

Uddevalla kommun ger idag större insatser än vad lagstiftningen kräver, och för att klara av det har socialnämndens kostnader skenat. Därför krävs en bättre definition av vilka som ska få hjälp, och då utifrån lagen. Men utredningen avslöjar också en organisation som fullkomligt läcker pengar.

– Vi skulle behöva arbeta väldigt mycket med vår organisation och struktur för att få ut mer omsorg för de pengar vi faktiskt lägger in. Vi hart idag en väldigt dyr äldreomsorg utan att för den skull ha den bästa kvaliteten i landet, säger kommunalråd Henrik Sundström (M).

Alldeles för många brukare får, enligt rapporten, särskilt boende när hemtjänst skulle räcka. Det genererar en onödig kostnad på upp till nittio miljoner. Och fem miljoner skulle sparas med en övergripande köksorganisation av samma typ som i skolan.

Enligt rapporten ligger dessutom kommunens ersättning för livsmedel till brukare 15 procent under konsumentpris, en subvention som strider mot kommunallagen.

Det är alltså många bäckar små som om de tätas skulle kunna spara 150 miljoner kronor.

Hur har det kunnat bli så här?
– Det är nog en kultur som har varit under väldig många år där egentligen samtliga politiker har arbetat efter vissa förutsättningar utan att ibland stanna upp och titta hur andra kommuner gör: skulle vi kunna göra det här på ett smartare och mer modernt sätt, säger Henrik Sundström.

Det är hög tid att se över organisationen, inte minst för att utmaningarna ökar när andelen äldre hela tiden blir större.

– Ska vi klara av dem måste vi veta att vi är riggade för att möta den framtiden, att vi använder varje krona på rätt sätt det får inte finnas någon tveksamhet om det, säger Henrik Sundström.