Bernhardsson kontaktman

Landshövding Göte Bernhardsson har utsetts till regeringens kontaktman idag när det gäller varslen på Segerström, både i Bengtsfors och på övriga orter som berörs.I Motala varslar Segerströms ägare Sanmina 620 personer om uppsägning. Näringsminster Björn Rosengren säger i ett pressmeddelande idag att han utgår från att de amerikanska ägarena tar sitt ansvar för omställningen för dem som berörs av varslen.