Pilspetsar vittnar om människans ursprung

5:08 min

Människan började sannolikt jaga med pil och båge långt tidigare än vad som trotts. Fynd som gjorts vid den berömda utgrävningsplatsen Pinnacle Point i Sydafrika visar att våra förfäder knackade fram pilspetsar redan för 70 000 år sedan. Det är hela 20 000 år tidigare än vad forskarna tidigare räknat med.

Havsvågorna slår in mot Pinnacle Point vid Sydafrikas sydkust. Under vad som numera är en golfbana, belägen alldeles nere vid stranden ligger den grotta där den moderna människans vagga tros ha stått.

Här fanns nämligen de optimala förutsättningarna för att människan skulle kunna utvecklas till den varelse hon är idag.

De har hittat en redskapskultur med så kallade mikroliter, alltså redskap som är mycket små flisor, säger Lars Werdelin, professor vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Mikroliterna kan enligt Werdelin dateras till perioden Sen-pleistocen, det vill säga fram till för ungefär 12 000 år sedan. Arkeologer har hittat mikroliter också i Europa, men då är de betydligt yngre. Stora delar av Europa, däribland hela Skandinavien var täckt med is vid den här tiden.

För Lars Werdelin och alla andra som intresserar sig för människans ursprung är fyndet i Sydafrika ett genombrott - en bro som spänner över en tid som tidigare varit relativt okänd. Den moderna människan - homo sapiens - tros ha utvecklats i Afrika, och sedan, och sedan sökt sig vidare till Europa.

Professor Curtis Marean vid Arizona State University är den som leder utgrävningarna vid Pinnacle Point. Han menar att det inte är någon slump att våra förfäder valde att bosätta sig i en grotta vid havet. Mycket har att göra med den mat som fanns att tillgå.

– Inom paleoantropologin lutar vi åt att det var tillgången på föda rik på Omega-3-fettsyror - alltså fisk och skaldjur - som gjorde att människan bosatte sig i grottor vid havet. För tio år sedan var det ingen som visste var Omega 3 var för något, men nu talar alla om det. Vi vet att just fettsyrorna är viktiga för barns kognitiva utveckling och att vi bör få i oss så mycket som möjligt av dem. Intaget måste komma utifrån eftersom kroppen inte kan tillverka Omega 3 på egen hand, säger professor Marean.

Tidsspannet mellan det att människan och uppstod i södra Afrika och att hon utvandrade till Europa har man fram till nu inte vetat särskilt mycket om. Ett kunskapsglapp som forskarna inte kunnat förklara. Men fynden av pilspetstillverkning visar att den tiden inte behöver ha varit så lång som forskarna tidigare trott.

– Det här för tillbaka mikrolitkulturen 10 000 år eller mer. Pilbågar från den här åldern är inte kända, men det faktum att det finns såna här mikroliter är ett tecken på att de här människorna hade pilbågar för 70 000 år sedan och det är ju mycket, mycket äldre än man tidigare trott, säger Lars Werdelin.

Fynden vid Pinnacle Point ställer en del vedertagna begrepp på ända. Långt in på 1900-talet trodde forskarna att den mänskliga kulturens vagga stod att finna i Europa.

En hel forskargeneration med Charles Darwin i spetsen gjorde uppenbarligen fel i sina antaganden. De hittade grottmålningar i Europa, men ingen annanstans, och utgick då ifrån att homo sapiens hade sitt ursprung i Europa.

– Hela den här eurocentriska skolan som har sitt ursprung i 1800-talet. Det var ju under nationalromantikens tid, säger Lars Werdelin. När man började hitta grottmålningar och sånt. Det var ju ganska narturligt att man tolkade det som att den moderna mänskliga kulturen var någonting som utvecklades av europeer. Det var ju så man såg på saker på den tiden och det har tagit lång tid att släppa den tanken. Men nu finns det ju ett antal detaljerade studier av afrikanskt material som är äldre än det europeiska och som tyder på att mycket av det som man ser i Europa från 35 000 år sedan och framåt, fanns i Afrika långt tidigare, avslutar Lars Werdelin.

Referens:
Brown, Marean, Jacobs et al. An early and enduring advanced technology originating 71,000 years ago in South Africa. Nature. 8 Nov 2012.DOI: 10.1038/nature11660

Reporter Jon Thunqvist
jon.thunqvist@sr.se