Skärpt straff för m-politiker

Hovrätten skärpte i dag fängelsestraffet för moderate politikern Fredrik Hallgard.
Hallgard, som tidigare var vice ordförande i polisnämnden i Nordvästskåne, hade överklagat tingsrättens fängelsedom på tre år för cigarettsmuggling. Nu får han fyra år i stället. Hovrätten skärper också påföljden för de båda inblandade polackerna. Hallgard greps på bar gärning tillsammans med sina affärsbekanta på sin egen lantgård i Skåne när de hanterade en och en halv miljon smuggelcigaretter. Cigaretterna hade gömts i bokhyllor och kom i lastbil från Polen för vidare befordran till England. Tullen räknade sedan ut att ligan hanterat sju och en halv miljoner cigarretter med ett beskattningsvärde på tolv miljoner kronor innan de avslöjades. Tingsrätten i Landskrona dömde de tre för grovt tullbrott till tre års fängelse vardera och till att betala en och en halv miljon kronor var till staten. Hovrätten ändrar domen till fyra års fängelse för alla.