Stigande priser på kött gör att fler ratar biffen

1:57 min

För första gången sedan 2009 minskar konsumtionen av kött i Sverige. En förklaring kan vara att kött blivit dyrare. Det säger Åsa Lannhard Öberg, handläggare på Jordbruksverket.

– Kött är ett livsmedel där vi är priskänsliga. Stiger priset minskar man köttkonsumtionen eller väljer billigare kött, säger Åsa Lannhard Öhberg

Under årets sju första månader minskade konsumtionen av de dominerande köttslagen gris och nöt med 2 procent.

Visserligen äter vi lite mer kyckling, men prognosen för hela året är att den totala konsumtionen av kött minskar i år jämfört med förra året.

– Det senaste hacket ner i kurvan som vi såg var vid finanskrisen 2008 – 2009, så det kan vara ett tecken på att ekonomin spelar roll, säger Åsa Lannhard Öberg.

Jordbruksverket tycker att det är för tidigt att dra slutsatser om det är ett trendbrott eller om det handlar om en tillfällig nedgång.

Men att kött har blivit dyrare tros ha stor betydelse. Det beror bland annat på att böndernas kostnader för att föda upp djur ökat. Det förklaras till stor del av att har priset på foder stigit kraftigt.

Dessutom har tidigare nedgångar av köttkonsumtionen visat sig komma i tider av ekonomisk oro, då vi tycks hålla lite hårdare i plånboken.

I en livsmedelsaffär i centrala Jönköping träffar vi Ronak Zandi som precis har handlat klart. Hon säger att priset på kött har stor betydelse för hur hon handlar.

– Jag kan ta fisk om det är billigare, man kan leva utan kött, säger Ronak Zandi.

En annan trend som pågått under lång tid är att vi äter allt mer utländskt kött och även i år ökar importen samtidigt som produktionen i Sverige fortsätter att minska.

Under årets första sju månader minskade produktionen av nöt med 7 procent och gris med 8 procent.

– Vi tappar i den svenska produktionen och det får följdverkningar även i senare led, till exempel att slaktindustrin står med överkapacitet, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket.