Borås

Konflikter i nya skatehallen

1:25 min

Efter att kick bike åkare fått en plats i Borås Skatehall, där tidigare bara skateboard och BMX-cyklar varit tillåtna, har nu en konflikt mellan de olika åkarna seglat upp. Hallen har en anställd och kommunen har för närvarande inga planer på att utöka bemanningen. Det saknas vuxna ledare, säger den hallansvarige, Thomas Odén.

– Det finns inte det vanliga engagemanget som det finns i en fotbollsförening. Det är inte så lätt för en förälder att gå in i en skatehall och vara ledare. Det är inte så många föräldrar som är före detta skateåkare.

– Om det nu går åt skogen med någon i hallen så är man ganska sårbar som ensam personal i en hall med en massa ungdomar, säger Thomas Odén.

Inte lätt vara ensam
Att hjälpa till vid skador eller vid dom konflikter som kan uppstå när skateboard- , BMX- och kick bike åkare ska försöka samsas i en hall, som redan har brist på utrymme och tider är inte lätt, när man som ende anställd ska sköta uthyrning och allt administrativt arbete, berättar Thomas Odén, som har ansvaret i Borås skatehall.

För bara någon vecka sedan fick han åka till akuten med en person som börjat blöda kraftigt efter att ha fått en skateboard i huvudet. Vad skulle hända om ytterligare en olycka sker medan han är borta?

Hallen måste utvecklas
Hans Frisk, förvaltare på Borås fritids och folkhälsoförvaltning, säger att skatehallen är något kommunen vill satsa på men att man inte har några snabba lösningar.

– Vi byggde en ny hall som var klar 2010 och då måste man ju vidareutveckla. Man kan ju inte bara vara nöjd med att man byggt en hall.

– Vi får göra en utvärdering över vad som behövs och vad som inte funkar bra. Det som du berättar här, så ska det inte vara egentligen.