Kalmar

Föräldrar mörkar barnens behov

1:35 min

Många föräldrar och barn mörkar att det finns de som har särskilda behov när de anmäler sig till olika fritidsaktiviteter. Det kan innebära stora missförstånd och i längden kan det påverka barnens självkänsla.

Vissa barn kan ha behov av att placeras i en mindre grupp, andra kanske behöver tid för reflektion.

Får de inte det kan det bli problem, säger Annelie Skogsberg, som är lärare på Kulturskolan i Kalmar.

– Att tro, till exempel, att en fotbollsspelare som står där och sparkar på en tuva inte lyssnar på tränaren, det tror jag är att dra en förhastad slutsats, säger Annelie Skogsberg.

Det kan kanske vara så att den unga fotbollsspelaren har svårt att koncentrera sig på vad du som tränare säger om han eller hon samtidigt måste se dig i ögonen. Det blir för många intryck för en person som kanske har ADHD till exempel. Om du börjar skälla på honom eller henne växer bara känslan av utanförskap.

Cirkuslärare 

Annelie Skogsberg är bland annat cirkuslärare på Kulturskolan i Kalmar och på deras anmälningsblankett finns en rad för övriga upplysningar där familjerna kan informera om speciella behov. Det behöver inte innebära att barnet nödvändigtvis har en diagnos säger Annelie, som själv har ställt frågan till familjerna ibland.

– Det har hänt att eleverna själva har sagt det, jag har frågat föräldrarna och de har nekat till en början, berättar Annelie Skogsberg, som vill att fler ska se möjligheterna med att inte vara som alla andra.

– En del kanske tror att om de svarar "Ja, hon har Tourettes" då blir barnet utplockat. Men det handlar mer om hur ska vi räcka till. Inte att de är de som har problem utan vad kan vi göra för dig, hur kan vi ge dig en bra kurs, hur kan vi ge dig en bra dag, en bra lektion.