Sädesärlan har kommit!

De första sädersärlorna nu har anlänt till länet. Som vanligt är det på södra Öland som de första ärlorna anländer. Men det dröjer ytterligare några dagar innan de hunnit sprida sig över hela länet. Att sädersärlorna kommer just nu har egentligen ingenting med det vackra vädret att göra. Oavsett hur långt våren har kommit anländer sädesärlorna i månadsskiftet mars april varje år.