Inget intresse för Pos-Line

Intresset för det konkursdrabbade företaget Pos-Line i Harads är litet. Anbudstiden gick ut i veckan och hittills finns inga intressenter.
Konkursförvaltaren Marianne Uesson hoppas ändå att det finns finasiärer som räknar på ett övertagande av Pos-Line och väljer att avvakta ytterligare en tid innan det blir frågan om försäljning av maskinerna i Harads.