EU-debatt i Storuman

Nu ska Storumanborna få möjligheter att debattera EU. Det är Storumans folkhögskola som fått 120 000 kronor för att öka kunskaperna om EU och förmå människor att vilja vara med att utveckla och forma framtiden. Det är den statliga EU 2004-kommittén som delat pengar till 36 projekt över landet.
Bakgrunden är att politikerna tycker att medborgarna i de 15 EU-länderna vet för lite, och engagerar sig för lite, i frågor som rör EU. Det folkliga engagemanget som synts har dessutom handlat om protester vid toppmöten.