Kristdemokraterna backar

Socialdemokraterna i landstinget vill ha tre driftsstyrelser för sjukvården i länet. Men de har haft svårt att få med sig andra partier i frågan. Kristdemokraterna bestämde sig för att hålla med socialdemokraterna, men nu har de ändrat sig.
Socialdemokraterna vill skapa tre styrelser med geografiska ansvarsområden istället för en enda landstingsstyrelse för hela länet. Idag fungerar det så att landstingsfullmäktige och de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna bestämmer vad de vill satsa på och hur. Uppdraget går till landstingsstyrelsen som har ansvaret att se till att vården utförs. Och förra veckan kom socialdemokraterna överens med kristdemokraterna om det. Men nu har kristdemokraterna ändrat sig. Också det socialdemokratiska landstingsrådet Levi Bergström säger att kristdemokraternas trovärdighet är låg. Nånting som kan skada framtida uppgörelser över partigränserna. Levi Bergström säger vidare att han inte har någon som helst lust att diskutera med kristdemokraterna. Det finns ingen anledning att lägga tid och arbete på överenskommelser som inte gäller.