Miljoner till Östersjöns miljö

Nu satsas cirka 324 miljoner kronor på olika forskningsprojekt för att rädda Östersjön. Pengarna kommer från EU och huvuddelen, ska gå till projekt som säkrar livskraftiga ekosystem och innovativa tekniska lösningar för en bättre miljö.

- Det här är en väldigt viktig forskningssatsning. Östersjön hotas bland annat av övergödning och miljögifter, det här är ett viktig steg för att skapa livskraftiga fiskebestånd och ett hållbart fiske, säger Mats Svensson, chef för enheten analys och forskning.

- Vi hoppas kunna ta ett stort steg framåt mot bättre kunskap och föer miljövänliga tekniska innovationer, exempelvis inom sjöfarten.

BONUS är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för länderna i Östersjöregionen som bildades 2010. Det omfattar totalt 100 miljoner euro som ska användas för olika forskningsprojekt under åren 2013 - 2018.

Hälften av pengarna kommer från EU:s ramprogram för forskning. Hälften finansieras via olika institutioner i de åtta medlemsländerna; Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Finland, Lettland, Lituaen och Polen. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med 2,5 miljoner euro till forskningssatsningen.

Förslag till projekt för "livskraftiga ekosystem" ska lämnas före 14 februari 2013 och varje projekt kan få fyra miljoner euro fördelat på fyra år.