Ny länspolismästare

Regeringen utsåg idag Anders Danielsson till ny länspolismästare i Skåne från den 1 augusti.
Han har varit polis sedan 1984 och är nu chef för utvecklings- och strategienheten vid Rikspolisstyrelsen. Nuvarande länspolismästaren i Skåne, Hans Wranghult, fyller 65 år i augusti och går i pension.