Just nu
  • Flera larm om vattenskadade byggnader i västra Blekinge.

Blekinge

Centerpartist: Långtidsarbetslösa kan springa och köpa fikabröd

1:53 min

Rättad 2012-11-23

Outbildade somalier kan jobba med att hämta fikabröd, menar Ingrid Hermansson (C). Hon är en av de politiker som arbetar med att ta fram Centerpartiets strategi i välfärdsfrågor på riksnivå. Ett kommande förslag är att sänka skatten för att skapa enkla jobb till outbildade människor.

– En som varit arbetslös länge, till exempel en somalier i åtta år, kan aldrig slå ut akademikern. Däremot kan en del företag ha enklare arbetsuppgifter, som idag inte blir gjorda. Det är ju inte meningen att chefen ska springa och köpa fikabröd, säger Ingrid Hermansson.

Inför valet 2014 vill Centerpartiet vill allt mer profilera sig i välfärdsfrågor. Sedan i våras jobbar en arbetsgrupp för att ta fram en strategi för det. Ingrid Hermansson från Karlskrona, är en av fem politiker från olika delar av landet, som är med i gruppen.

I december kommer gruppen att presentera ett förslag för partistyrelsen om skattelättnader för områden med mycket så kallad utanförskap, det vill säga låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Fördelen är, säger Ingrid Hermansson, att det kommer skapas nya så kallade enkla jobb.

– Vad ska vi göra med folk som inte kommer i jobb år efter år? Vi måste skapa ett system där arbetsgivare väljer dem, säger hon.

Redan nu jobbar Centerpartiet i regeringen för att sänka arbetsgivaravgifter, förändra lagen om anställningsskydd och att införa introduktionslöner. Alltså låga löner till unga anställda.

Blekinge är ett av sex län i Sverige där ungdomsarbetslösheten är över 30 procent. Enligt Ingrid Hermansson, är det därför ett av de områden som kan behöva skattelättnader för att locka till sig fler enkla jobb.

– Jag vill inte gå händelserna i förväg, men Blekinge är ett av de områden som behöver extra stöd, säger Ingrid Hermansson

Olof Peterson
Olof.peterson@sverigesradio.se