Svensk naturgas på export

4:34 min

Idag finns tekniken som gör det möjligt att utvinna naturgas som ligger i sprickor djupt nere i marken, så kallad skiffergas. Och provborrningar som nyligen avslutats i Östergötland, visar på resultat som pekar på att Sverige redan inom ett år kan komma igång med en kommersiell utvinning. Reportage av Sven Börjesson.

Hur kontroversiell är utvinningen av skiffergas i Sverige? Samtal med Anna Nordling, energikonsult på ÅF, Ångpanneföreningen.