Krav på garanti kan stoppa inlåningsföretag

1:55 min

Ett krav på statlig insättningsgaranti riskerar sätta stopp för alla inlåningsföretag som nu finns på marknaden. Finansinspektionen vill inte att företag som lånar pengar av allmänheten, men som saknar garantin, ska få fortsätta med sin verksamhet.

Mats Haqvinius, vice vd på Fundior Finans och försäkrings AB, som idag erbjuder den högsta räntan på inlånade pengar, säger att garantin skulle bli dödsstöten för inlåningsbranschen.

– Om man tvingar alla att vara kreditmarknadsbolag eller bank, då skulle merparten av inlåningsföretagen försvinna, det är jag helt övertygad om, säger Mats Haqvinius.

Det finns ett trettiotal inlåningsföretag som är registrerade hos finansinspektionen men som inte omfattas av samma höga krav som exempelvis banker och kreditmarknadsbolag.Det innebär att när ett inlåningsföretag lånar in pengar av vanliga konsumenter och erbjuder höga räntor i motprestation, så kan de inte garantera att de inlånade pengarna är säkra vid exempelvis en konkurs.

Finansinspektionen menar att inlåningsföretagen tvingas göra riskfyllda affärer för att kunna erbjuda så höga räntor som man gör. Om något företag hamnar i ekonomiska problem och i värsta fall går i konkurs, då är risken stor att företagets kunder står med svartepetter i sin hand, alltså förlorar hela sitt inlånade kapital.

– De har idag ett krav på en kapitalbuffert på tio miljoner kronor, men det är inte relaterat till vilka risker de har i sin verksamhet. Banker och kreditmarkandsbolag har krav som baseras på riskerna i deras verksamheter, säger Aino Bunge, chef för ekonomisk analys på Finansinspektionen.

Mats Haqvinius, vice vd på det inlåningsföretag som idag erbjuder högst ränta på inlånat kapital, menar att kunderna är medvetna om riskerna.

– Ja, vi är väldigt tydliga med vilka riskerna är, säger Mats Haqvinius.

Aino Bunge på finansinspektionen sticker inte under stol med att många av inlåningsföretagen skulle få problem att hålla sig kvar på marknaden, om ett garantikrav infördes.

– Det är ju en sak som är viktig med det hela, att klarar man inte kraven så ska man inte ta in lån från allmänheten, så det blir en naturlig följd. Och det är just det vi eftersträvar, att konsumentskyddet ska vara tillräckligt starkt, säger Aino Bunge.