Positivt för Gotlandshem

Bostadsbolaget Gotlandshem redovisar ett överskott på drygt sex miljoner kronor före skatt för år 2001. Det är en förbättring med drygt en miljon jämfört med föregående år.
Det positiva resultatet beror till viss del på att de allra flesta lägenheterna varit uthyrda hela året. Idag har bostadsbolaget en kötid på cirka tio månader. Totalt sett har nästa 10 000 personer anmält intresse för en bostad hos Gotlandshem. Bolaget planerna nu att även förtäta i kvarteret Höken i Visby för att där skapa ett 30-tal nya lägenheter.