USA spås bli världens största oljeproducent

1:28 min

Oljeproduktionen i USA ökar snabbt och år 2020 kommer USA ha gått om Saudiarabien som världens största oljeproducent. Det säger Internationella Energirådet IEA i sin senaste prognos.

För inte så många år sedan pekade kurvorna bara nedåt för USA:s oljeproduktion men nya produktionsmetoder gör att utvinningen nu ökar snabbt. År 2020 kommer USA att producera 11,1 miljoner fat om dagen och då kommer USA vara den största oljeproducenten i världen, det säger IEA, det som ibland kallas oljeklubben.

Omsvängningen har gått snabbt, så sent som i prognosen för ett år sedan var det Saudiarabien och Ryssland som sågs som de framtida storproducenterna. Och det är inte bara oljan som går bra i USA, också naturgasutvinningen ökar snabbt.

Samtidigt minskar oljekonsumtionen, bland annat till följd av hårdare krav på att bilar ska vara bränsleeffektiva - tillsammans gör det att den amerikanska oljeimporten kommer att mer än halveras.

USAs beroende av olja från Mellanöstern sjunker kraftigt med möjliga politiska följder; eventuellt kommer USA istället att börja exportera råolja vilket just nu är förbjudet.

Samtidigt vill gasindustrin öka exporten av naturgas. Priset för att utvinna olja är dock mycket högre i USA än i Saudiarabien så nettovinsten är inte lika stor. Miljövänner hävdar också att de nya produktionsmetoderna, främst fracking, innebär ett allvarligt hot mot naturen.