Sandviken

Grabbarna på Posten måste flytta

2:05 min

Gruppboendet "Posten" på Fredriksgatan i centrala Sandviken ska stängas, det beslutade Handikappomsorgsnämnden i Sandviken i dag. De sex funktionshindrade män som bor i LSS-boendet måste alltså flytta, men de fem som länge bott tillsammans i grupp ska enligt beslutet ändå inte behöva splittras. 

I beslutet understryker nämligen nämnden att de fem brukare som har beslut om gruppbostad ska få flytta tillsammans.

Därmed blir det nu den nybildade Omsorgsnämndens sak att finna ett nytt gemensamt hem för den tätt sammansvetsade gruppen. Det är bara en sjätte man, som redan i dag bor i egen lägenhet i anslutning till gruppboendet, som inte omfattas av det beslutet.

Anhöriga lättade

Nämndens besked mottogs i dag med lättnad bland de boendes anhöriga som gemensamt protesterat mot en splittring av den tätt sammansvetsade gruppen.

- Vi ville helst inte att gruppboendet skulle läggas ned, men framför allt har vi med näbbar och klor kämpat för att gruppen inte ska splittras. Nu lovar nämnden att det inte blir så och det tycker vi är positivt.

Det säger Ewe Jönsson, vars utvecklingsstörde son Christer bor på gruppboendet Posten.

Nämnden var enig

Det var en enig handikappomsorgsnämnd som i dag bestämde sig för att ta hänsyn till de anhörigas enträgna begäran att hålla samman gruppen. Det berättar nämndens ordförande, Patrik Häljeryd:

- Vi har gott om individuella boendeplatser, men gjorde bedömningen att det skulle vara alltför negativt att splittra den här gruppen som så länge bott tillsammans.

Posten inget bra boende

Det är undermåliga lokaler som Handikappomsorgsnämnden anger som det främsta skälet till att gruppboendet avvecklas. Nämden är inte nöjd med underhållet av det tidigare postkontoret och inte heller med att lokalerna måste hyras av en extern ägare. Det är inte förenligt med fullmäktiges riktlinjer, hävdar nämnden.

När flyttlasset går är ännu inte säkert fastställt.

- Det är en process som nu satts igång. Det får ta den tid det tar, säger Patrik Häljeryd.