Jobbsatsning i Degerfors

Arbetsförmedlingens chef i Lindesberg, Heikki Nykänen, blir länsarbetsnämndens projektledare för omställningsarbetet när Avesta Polarit i Degerfors lägger ner. Som vi tidigare berättat har arbetsförmedlingen öppnat en filial vid Degerfors Järnverk.
Två dagar i vecka kommer en arbetförmedlare att finnas på plats. Men nu är det alltså klart att Heikki Nykänen ska leda och samordna de olika insatserna som länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen ansrara för. Nykänens uppdrag är att utveckla den regionlala arbetsmarknaden och arbetskraftsförsörjningen i Degerfors med omnejd.