Sju partier för öppen redovisning av bidrag

2:01 min

Sju riksdagspartier har nu gjort en frivillig överenskommelse om att öppet redovisa privata bidrag till partierna på över 20 000 kronor. Sverigedemokraterna är inte med på detta, de menar att en sådan redovisning skulle kunna leda till hot mot partiets bidragsgivare.

– Jag ser det som att vårt arbete för att puffa på för att alla partier ska redovisa öppet faktiskt har tagit några steg framåt, sa Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin efter överenskommelsen.

Det är partisekreterarna från sju riksdagspartier som enats i denna segdragna fråga. Sverigedemokraterna är emot och menar att en sådan redovisning skulle kunna leda till hot mot partiets bidragsgivare. Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner menar att också Moderaterna varit emot öppenhet.

– Det är ju väldigt positivt att Moderaterna nu kryper till korset och ansluter sig till den bild som finns i de flesta partier, att man ska redovisa vilka som donerar större donationer till partierna.

Det har varit konflikt mellan oppositionen och allianspartierna i regeringen i denna fråga. Oppositionen har hävdat att den moderata justitieministern Beatrice Ask dragit ut på ärendet för att det inte skulle bli någon lagstiftning om öppenhet runt privata partibidrag till valet år 2014.

Nu kommer alla bidrag över 20 000 kronor under ett år att redovisas öppet av de sju. Carin Jämtin tycker trots överenskommelsen att Moderaterna varit långsamma.

– Jag tycker fortfarande att det kunde ha gått fortare. Nu är vi här och nu kommer vi att trycka på att lagstiftningen verkligen kommer fram i god tid innan valet 2014.

Moderaternas partisekreterare Kent Persson håller inte med om kritiken om långsamt agerande.

– Vi har sedan länge drivit denna fråga. Vi har förändrat vår egen redovisning så att vi redovisar allt öppet och transparent precis som den nya överenskommelse vi har tagit i dag.

Dagens överenskommelse innebär inte att denna fråga är färdigbehandlad. Justitiedepartementet jobbar nu på en lag som ska till riksdagen. Den ska vara klar och fungera vid nästa val.

– Min utgångspunkt är att vi ska en lagstiftning på plats innan valet 2014. Jag har i dag talat med justitieminister Beatrice Ask om detta för att återigen säkerställa att den processen rullar på, säger Kent Persson.