Kulturens plats i EU-budgeten under lupp

1:21 min

EU:s medlemsstater har svårt att komma överens om hur unionens pengar ska användas och i fredags strandade förhandlingarna. Hur ska kulturen klara sig i de hårda förhandlingarna? Gunnar Bolin rapporterar.

I fredags strandade budgetförhandlingarna för 2013, vilket bådar illa för nästa veckas möte då riktlinjerna för perioden 2014 till 2020 ska diskuteras.

Vår kulturkorresondent Gunnar Bolin besökte en konferens i Bryssel som fokuserar på kulturens roll i Europa:

Corina Suteu ledde det rumänska kulturinstitutet i New York i sex år och hon poängterar att kultursektorn har en stor roll att spela, historiskt har den alltid varit en progressiv kraft i alla samhällen.

Culture Action Europe är den största lobbyorganisationen för kulturens sak inom EU. Konferensen hade inte som mål att komma med något slutdokument inför långtidsbudgeten 2014.

Man ville snarare låta de olika deltagarna, nästan alla från olika aktiva kulturorganisationer i sina hemländer som Riksteatern i Sverige, låta dem nätverka och diskutera framtiden.

En framtid med nya förutsättningar när många medlemstater skär ned på de offentliga medlen till kulturen.

Culture Action Europes ordförande Mercedes Giovinazzo såg dels konferensen som ett sätt och ett tillfälle att tala om just de nya ekonomiska verkligheterna men också om hur konstnärerna i tider när EU-projektet ifrågasätts alltmer, ofta från nationella krafter, hur konsten då ska kunna få människor att åter tro på den europeiska integrationen och på EU-tanken.