Ambulanshelikopter blockeras

Ett 40-tal piloter vid helikopterföretag i landet har tagits ut i övertidsblockad idag. Bland annat drabbas regionens ambulanshelikopter.
Medlarna i konflikten har inte kunnat ge något medlingsförslag för de anser att parterna står allt för långt ifrån varandra. Förhandlingarna gäller alltså löner och allmänna villkor inom helikopterområdet.