Mer för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Sjuhärad fick allt mer att göra under förra året.
Antalet utryckningar ökade med över en tiondel, visar en sammanställning från Räddningstjänstförbundet i Södra Älvsborg. Det är utryckningar till trafikolyckor och bostadsbränder som står för den största ökningen.