MARK

Vill ha bättre liv för funktionshindrade

1:11 min

Inga semesterresor och sparsmakad fritid. Igår mötte ett hundratal anhöriga till funktionshindrade i Mark de ansvariga politikerna för att diskutera varför kommunen inte följer andemeningen i lagen om LSS.

Igår möttes föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB de ansvariga politikerna i Marks kommun. 
Anhöriga till funktionshindrade har känt att kommunen på grund av dålig ekonomi inte följt vad lagen säger, och med mötet hoppades man reda få till en dialog.

Efter gårdagens möte är FUB-ordföranden Lisbeth Caap hoppfull.

– I och med att det var så många som pratade (cirka 100 personer) om vad vi upplevde för problem så fick de nog många synpunkter och många sidor av saken.

– Samtidigt kan man väl tycka att det här var sådant som de redan skulle veta. men jag tycker vi hade en bra dialog. Jag hoppas att både politiker och tjänstemän tog till sig synpunkterna, och det verkade det som de gjorde.

Vad är det som fungerar så dåligt i LSS-verksamheten?

– Man måste slåss för att få den hjälp man behöver som funktionshindrad. LSS-lagen är i grunden en väldigt bra lag, men den tolkas väldigt snävt många gånger.

– I lagen sägs att man ska ha en fritidsverksamhet och goda levnadsvillkor, men i dåliga tider dras semesterresor in. De som bor på gruppbostad får inte ens åka på semester med en eller två övernattningar, och det är inte goda levnadsvillkor, säger FUB-ordföranden Lisbeth Caap.